K: Vaihdoin konetta. Miten saan siirrettyä lisenssin uudelle koneelle? Entä juoksunkulut?

V: Asenna ohjelma uudelle koneelle ja lähetä minulle sähköpostilla ohjelman luoma uusi rekisteröintikoodi, niin saat vastauksena sitä vastaavan aktivointikoodin.

Juoksunkulkujen kanssa pitää toimia seuraavasti:

  1. Kopioi tiedostot runlist.xml ja runlist_backup.xml esim. muistitikulle ohjelman työkansiosta (Parametrit-välilehti – Yleiset>> - Kansiot)
  2. Kopioi ko. tiedostot uuden koneen vastaavaan hakemistoon, jonka sijainti selviää samoin kuin kohdassa 1.


K: Vuoden lisenssi vanheni. Miten saan uuden lisenssin?

V: Maksa uusi vuoden tai täysi lisenssi ja ilmoita minulle sähköpostitse asiasta. Lähetän vastauksena uuden aktivointikoodin.


K: Miksi itse laskemani odotusarvo on selvästi pienempi tai suurempi kuin ohjelman laskema?

V: Tällöin todennäköisesti lasket odotusarvon eri tavalla kuin ohjelma. Ohjelma voi odotusarvon laskennassa joko huomioida tai olla huomioimatta palautusprosenttia.

Jos halutaan tietää, paljonko tietty rivi palauttaisi, mikäli sitä olisi pelattu juuri peliprosenttien osoittama määrä (olettaen jakosumma riittävän suureksi), palautusprosentti pitää huomioida.

Jos halutaan tietää paljonko rivin pitäisi palauttaa, jotta sen pelaaminen olisi kannattavaa, palautusprosenttia ei huomioida.

Ohjelman asetuksista voi valita (Parametrit - Pelit>>) millä tavalla palautusprosentti huomioidaan odotusarvon laskennassa:

Alin vaihtoehto tulee kyseeseen silloin jos pelataan myös ulkomaisia kohteita, joille ei ole tietoa yhdistelmäkohtaisista pelatuista summista.


K: Pelasin kaksi eri peliä, minimi- ja maksimiarvot 1000 - 5000 ja 5000 - 20000. Sama rivi hyväksyttiin molempiin peleihin, miksi?

V: Ohjelma laskee odotusarvon kolmella eri tavalla: peliprosenteista, omista prosenttiarvioista ja pelatusta summasta. Minimi- ja maksimiarvoja voidaan verrata eri odotusarvoihin. Oletuksena on, että minimiarvoa verrataan pelatusta summasta ja maksimiarvoa omista arvioista laskettuun odotusarvoon (mikä on järkevin yhdistelmä). Tällöin voi käydä kuten esimerkissä, että rivi hyväksytään molemmissa tapauksissa, vaikka näyttäisi siltä, että karsintaparametrien mukaan niin ei pitäisi käydä.

Jos et halua että sama rivi hyväksytään noissa molemmissa tapauksissa, on kaksi mahdollisuutta:

1. Asetat peliparametreissa (Parametrit - Pelit>>) Odotusarvo-laatikossa Min ja Maks -sarakkeen täpän samalle riville, jolloin minimi- ja maksimiarvoa verrataan samaan odotusarvoon. Tässä on se huono puoli, että ala- tai ylärajalla kannattavia rivejä voi jäädä pelaamatta:

2. Poistat pelattujen systeemien sisältämät rivit (jatkossa) huomioitavista riveistä painamalla Systeemit-välilehdellä Poisto-nappia, esim. sen jälkeen kun olet lähettänyt pelitiedoston Veikkaukselle. Tässä siis pelattavien systeemien tekoa jatketaan siitä mihin se jäi aloittamatta sitä välillä alusta:

Poistetut systeemit näytetään ~-merkillä varustettuna (kun 'Alkuperäiset' on valittuna):

Seuraavan karsinnan jälkeen poistetut rivit näytetään myös Rivit-näytöllä poistetuissa:


K: Kun lähetän pelitiedostoa Veikkaukselle, saan virheilmoituksen 'Pelitiedoston rivillä 1 on liian vähän kenttiä'. Miksi?

V: Olet luultavasti yrittänyt lähettää väärän tiedoston. Ohjelma luo log-päätteisiä tiedostoja omaan käyttöönsä. Jos sellaisen koettaa lähettää Veikkaukselle, saa edellä mainitun kaltaisen virheilmoituksen. Veikkaukselle lähetettävät tiedostot ovat txt-päätteisiä.

Erehdyksen välttämiseksi kannattaa määritellä Veikkaukselle lähetettäville pelitiedostoille oma tallennuskansio seuraavasti:

1. Parametrit-välilehdellä klikkaa Internet>>-nappia.

2. Aukeaa lomake, jossa alhaalla on Kansiot-osio:

3. Systeemien tallennuskansio –kenttään voi kirjoittaa tallennuskansion tiedostopolun tai valita sen Selaa-nappia painamalla.

4. Tämän jälkeen ohjelman omat pelitiedostot ja Veikkaukselle lähetettävät tallennetaan eri paikkoihin.


K: Kuinka automaattinen panostus toimii?

V: Toimi seuraavasti

1. Parametrit-välilehdellä valitse Panos-kenttään '@':

2. Tämän jälkeen Panostus>>-nappi tulee valittavaksi. Paina sitä ja valitse maksimipanos (voit myös kirjoittaa kenttään, jos haluamaasi vaihtoehtoa ei ole listattu):

3. Voit myös valita kuinka paljon panoksen valinnassa painotetaan helppoja tai alipelattuja rivejä.

4. Laskettu panos näkyy Rivit-näytön viimeisessä sarakkeessa:


K: Miten peliprosenttien trenditietoa käytetään?

V: Ohjelma näyttää hevoskohtaisten peliprosenttien kehityksen ja tietoa voi käyttää rivien karsimiseen. Trenditiedon saa näkyviin, kun pelitiedot on päivitetty ainakin kerran ja valitsee Parametrit-välilehdellä %-valintaruudun:

Ohjelma valitsee automaattisesti jonkin päivityshetken vertailupisteeksi. Vertailupisteen valinta on määritelty ohjelman asetuksissa (Trenditiedon vertailupisteen aika). Esimerkiksi jos on valittu 'Puoli tuntia', päivitysajankohdista valitaan se, josta kulunut aika on lähinnä puolta tuntia.. Vertailupisteen ajanhetki ja viimeinen päivitysaika näytetään kehysotsikossa (1). Jos hevosen peliprosentit ovat muuttuneet vertailupisteestä huomattavasti, muutoksen suunta näytetään nuolella. Molemmat prosentit saa näkyviin viemällä hiiren kursorin kentän päälle. Toinen vaihtoehto on klikata ?-nappia (2), jolloin näytetään kaikki vertailupisteen prosentit. Samaa nappia uudelleen klikkaamalla pääsee takaisin vertailutilaan. Nuolinapeilla (3) voi selata vanhoja peliprosentteja molempiin suuntiin, vertailupisteen prosentit näytetään lihavoituina. Huutomerkkinapilla (4) voi valita jonkun toisen ajanhetken prosentit vertailupisteeksi. Huomaa että pelitietojen päivitys uudelleen aiheuttaa vertailupisteen valinnan automaattisesti vaikka olisitkin valinnut sen itse.

Trenditietoa voi käyttää hyväksi rivien karsinnassa siten, että painotetaan ylöspäin niitä hevosia, joiden peliprosentit ovat nousussa ja vastaavasti alaspäin laskussa olevia. Painotus tapahtuu suhdeluvun arvoa muuttamalla, joten trenditiedon käyttäminen edellyttää, että karsintaperusteeksi on valittu Suhdeluku. Trendi vaikuttaa suhdelukuun vastaavasti kuin oma prosenttiarvio suhteessa peliprosenttiin. Alle 10 % pelatuilla vaikutus on pienempi ja alle 0,1 % pelatuille sitä ei huomioida ollenkaan.

Kun trenditieto on valittu käytettäväksi karsinnassa (1), Lähdöt>>-nappia painamalla valittavaksi tulee myös lähdöt, joihin sitä sovelletaan (2). Oletuksena on että sovelletaan kaikkiin lähtöihin, mutta jos tulee esim. suosikin viime hetken poisjäänti, voi olla järkevää jättää käyttämättä sitä kyseiselle lähdölle.


K: Tein Toto76-peliin läpilyönnin kaikkiin lähtöihin. Miksi ohjelma jämähti rivien karsimiseen?

V: Ohjelma pystyy käsittelemään varsin suuria järjestelmiä, mutta kymmenien tai satojen miljoonien yhdistelmien käsittelyssä muisti ja/tai laskentateho loppuu. On vaikea määritellä tarkkaa rajaa järjestelmien koolle, mutta karkeasti voisi sanoa, että 32-bittinen ohjelma pystyy käsittelemään kaikkien lähtöjen läpilyönnin Toto65/Toto64-peleissä ja 64-bittinen kuuden lähdön läpilyönnin 7 tai 8 lähdön peleissä siten, että yhdessä tai kahdessa jäljellä olevassa lähdössä on pari - kolme merkkiä. Siihen, kuinka suurista järjestelmistä ohjelma selviää, vaikuttaa paitsi tietokoneen muistin määrä (RAM) myös se, kuinka paljon muita ohjelmia on käynnissä samanaikaisesti.

Muistin loppuessa kesken ohjelma saattaa pystyä ilmoittamaan asiasta ja sulkeutumaan hallitusti tai sitten se vain jumiutuu.

Sen sijaan että lähtisi suoraan käsittelemään oikein suuria järjestelmiä, kannattaa ensin suodattaa 'mahdottomat' yhdistelmät pois ABCD- tai järjestyslukuhajotuksilla.


K: Voinko jotenkin tallettaa ohjelmatiedot tiedostona koneelleni?

V: Jos koneellasi on ominaisuus 'Microsoft Print to PDF', voit tallettaa ohjelmatiedot PDF-formaatissa valitsemalla päävalikosta ohjelmatietojen tulostuksen ja alasvetovalikosta kyseisen nimisen tulostimen: