Versiohistoria:

0.80 - Ensimmäinen versio
0.90 - Systeemien kertaistusmahdollisuus
- Voittosumman tarkistus
1.00 - Rivien lajittelu
- Internet-osoitteiden asetus
1.02 - Ensimmäinen rekisteröitävä versio
- Voittosumman tarkistus osaa käsitellä tasapääjuoksut
1.10 - Rivien karsinta ylipelatuimmuuden perusteella
- Systeemien tulostus printterille
1.19 - Rivien karsinnan keskeytys
1.20 - Muutosten tallennuksen tarkistus
1.22 - Rivihinnan asetus
1.30 - Tietojen haku Veikkauksen Voitto-osuuslaskurilta
- Rivien karsinta pelattujen rivien mukaan
- Rivien karsinta Voitto-osuuslaskurin ilmoittaman odotusarvon mukaan
1.31 - Parannettu yhteyttä Voitto-osuuslaskuriin
- Tietojen siirto Windowsin leikepöydän ja ohjelman välillä
1.32 - Odotusarvon laskenta omista arvioista
1.34 - Hevosten nimien näyttö
- Valitse kaikki -ruutu systeemien syötössä
2.00 - ABC-hajotukset
2.07 - Help-tekstit päivitetty
- Alarajan asetus pelatuille riveille
2.47 - OnNet-syöttö jatkuu vaikka tulisi myöhäinen poisjäänti
- Uusi asennusohjelma, joka toimii myös Windows Vistassa
2.48 - Varahevosjärjestyksen asetus
2.52 - OnNet-lähetys muutettu käyttämään mobiililiittymää
3.01 - Tuki V4-pelille
3.02 - ABC-rajojen asetus toimii taas
- Talletettujen V4-prosenttien avaus toimii
4.00 - Fintoton uudet pelimuodot Toto75, Toto65, Toto5 ja Toto4
4.02 - Ohjelma osaa lukea pakatut kerrointiedostot
4.03 - Pelitiedoston jako osiin
- Mahdollisuus laskea odotusarvo ilman palautusprosenttia
4.04 - Lisätty D-kategoria hajotuksiin
- Voittosumman tarkistus
4.05 - Loppusysteemien yhteenlaskettu osumistodennäköisyys
- Korjattu vika odotusarvon laskennassa, kun palautusprosenttia ei käytetä
4.08 - Korjattu pelaamattomien yhdistelmien voitto-osuus jackpot-kierroksilla
4.09 - Korjattu vika, joka tuplasi avoimet pelit valintalistalla
- Rajoitettu mahdollisuus pelata ulkomaisia kohteita
4.12 - Korjattu vika, joka esiintyi kun kohdelähdöt eivät olleet peräkkäisiä
- Tuki Toto64-pelille
4.14 - Ohjelma toimii taas kerrointiedoston muutoksen jälkeen
- Rivien voitto-osuuksiin liittyvä toiminnallisuus poistettu käytöstä
4.15 - Rivien karsiminen pelatun summan perusteella toimii taas
- Mahdollisuus antaa ohjelman valita pelipanos rivikohtaisesti
4.16 - Paremmuusjärjestykseen perustuva hajotus ja karsinta järjestyslukusumman perusteella.
4.17 - Korjattu vika järjestyshajotuksen teossa.
4.18 - Korjattu vika odotusarvon ja palautusprosentin laskennassa (usean voittoluokan pelit).
4.19 - Korjattu vika järjestyshajotuksen teossa.
4.20 - Korjattu vika järjestyshajotuksen teossa.
- Tuki Toto76-pelille
4.21 - Korjattu pelattuun summaan perustuvan odotusarvon laskentaa Toto76-pelissä.
- Pelatut summat kolmella desimaalilla Toto76-pelissä
4.23 - Korjattu pelatusta summasta laskettu voittoarvio, kun panos on minimiä suurempi
4.25 - Toto4-bonuksen huomiointi korjattu
4.26 - Ryhmäpelaajaporukka-pelitiedoston teko.
- Rivien kopiointi leikepöydälle
- Palautusprosentin muokkaus ulkomaisia kohteita pelattaessa
4.27 - Tuki Toto86-pelille
4.28 - Korjattu edellisessä versiossa rivien karsintaan tullut vika
4.29 - Korjattu rivinäytön vika
4.30 - Lisätty useiden järjestelmien tekoa helpottavia ominaisuuksia
4.31 - Välttämättömät korjaukset Veikkauksen pelijärjestelmään siirtymisen jälkeen
- Hevosten nimien näyttö ei toimi, korjataan myöhemmin
4.32 - Hevosten nimien näyttö toimii taas
- Kengitystietojen ja ohjastajien nimien näyttö
- Käytetyt karsintaparametrit muistetaan
4.33 - Ulkomaisten kohteiden pelirajoitusten huomiointi
5.00 - Juoksunkulut ja havainnot
- Ohjelmatiedot
5.01 - Tietojen lataaminen Veikkauksen palvelimelta korjattu
5.02 - Hajotuskaavojen asetus eri kategorioihin kuuluvien hevosten lkm mukaan
- Ryhmäpelaajaporukka-toiminnallisuuden laajennus
- Vuoden lisenssi
5.03 - Jenkkikärrytiedot
5.04 - Jenkkikärrytiedot ja suhdeluku %/arvio korjattu
5.05 - Uusia ominaisuuksia ohjelmatietoihin liittyen
- Ohjastajavaihdoksista ilmoittaminen toimii taas
5.06 - Käytettävyysparannuksia
5.07 - Pikku korjauksia liittyen ohjelman käynnistämisen jälkeen tulleisiin poisjäänteihin ja ohjastajavaihdoksiin
- Käytettävyysparannuksia
5.08 - Korjattu jumiutumisvika liittyen juoksunkulkujen tallennukseen
5.09 - Korjattu vika järjestyslukusumman laskennassa
6.00 - Haku-toiminnallisuus
6.01 - Peliprosenttien ja arvioiden näyttö yhtä aikaa
6.02 - Voittosummien automaattinen päivittyminen
6.03 - Korjattu vika joka saattoi hylätä pelikelpoisen rivin
6.50 - Pelien lähetys suoraan ohjelmasta
- Pääasiassa porukkapelaamiseen liittyviä korjauksia ja parannuksia
6.51 - Korjattu jumiutumisvika systeemien lähetyksen lopussa
6.52 - Korjattu Toto75 Grand Slam -pelin ja hakunäytön vikoja
6.53 - Korjattu juoksunkulkuarkiston tuplia aiheuttava vika
6.54 - Tuki porukkapelien uudelle osuuksiin jako -mallille
6.60 - Hevoskohtainen peliprosentin trendi
6.61 - Asetus trenditiedon vertailupisteen määrittämiseen
6.62 - Toto86-pelin minimipanos laskettu 3 senttiin
6.63 - Korjauksia ja parannuksia ulkomaisten kohteiden pelaamiseen
6.64 - Useita pieniä korjauksia ja parannuksia
6.65 - Karsintaperusteeksi myös suhdeluvun maksimi
- Juoksunkulkuarkistoon päivitetään automaattisesti kaikki kuluvan päivän datamaatit
6.66 - Korjattu jumiutumisvika (kun T-pelin kohdelähdöt eivät peräkkäisiä)
6.67 - Korjattu neljän T-pelin ravien aiheuttama kaatuminen
6.68 - Käyttöliittymän skaalaus 4K-näytölle
6.69 - Veikkauksen pelijärjestelmän muutokset
- Nopeutettu omien arvioiden syöttämistä
6.70 - Korjattu trendiominaisuus (ulkomaiset radat)
- Estetty pelien lähetys suoraan ohjelmasta omia peliporukoita lukuunottamatta
6.71 - Tuki euron minimipanoksella pelattavalle Toto4-pelille
6.73 - Palautettu mahdollisuus lähettää pelit suoraan ohjelmasta (pl. julkiset porukkapelit)
6.77 - Korjattu tiedostodialogeihin liittyvä kaatumisvika