SOPIMUS VGEN RAVIPELIOHJELMAN (PALVELU) KÄYTTÖOIKEUDESTA

1. SOVELTAMISALA

Näitä sopimusehtoja sovelletaan Palveluntarjoajan ja sen asiakkaiden (Asiakas) välillä tapahtuvassa kaupassa.

2. KÄYTTÖOIKEUS JA REKISTERÖINTI

Palvelu on tarkoitettu Suomessa asuville yksityisille kuluttajille. Palveluntarjoaja myöntää Palvelun käyttöoikeuksia vain Suomeen. Asiakas tilaa Palvelun rekisteröitymällä Palvelun käyttäjäksi. Asiakas rekisteröityy käyttäjäksi lähettämällä Palveluntarjoajalle Palvelun laskeman rekisteröintikoodin ja muut rekisteröintilomakkeella vaadittavat tiedot. Palvelun käyttö edellyttää rekisteröintimenettelyä sekä aktivointikoodia, jonka palveluntarjoaja lähettää asiakkaalle rekisteröitymisen jälkeen. Rekisteröitymisellä Asiakas vakuuttaa tutustuneensa näihin ehtoihin, hyväksyy ne ja sitoutuu noudattamaan niitä.

3. PALVELUN SISÄLTÖ

Palvelu on tarkoitettu apuvälineeksi Veikkauksen Toto86-, Toto76-, Toto75-, Toto65-, Toto64-, Toto5- ja Toto4-pelien pelaamiselle. Palvelu ei itsessään analysoi hevosten voittomahdollisuuksia vaan toimii ainoastaan apuvälineenä karsimalla Asiakkaiden Palveluun syöttämistä pelijärjestelmistä ne yhdistelmät, joita se pitää kannattamattomina. Karsinnan jälkeen Palvelu tuottaa pelitiedoston, jonka voi lähettää selaimella Veikkauksen pelijärjestelmään (edellyttää Veikkauksen ravipelien käyttäjätunnusta). Palvelu on tarkoitettu Palvelun tilaushetkellä käytössä olevien Veikkauksen Toto86-, Toto76-, Toto75-, Toto65-, Toto64-, Toto5- ja Toto4-pelien pelaamiseen.

4. KÄYTTÖOIKEUDEN HINTA JA SEN MAKSAMINEN

Palvelun rajoittamaton käyttö on maksullista. Korvauksena Palvelun käytöstä Asiakas suorittaa Palveluntarjoajan kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisen käyttömaksun. Palvelun hinta on aina Palvelun kotisivulla tilaushetkellä näkyvä käyttömaksun hinta.

5. PALVELUN YLLÄPITO JA VIRHETILANTEET

5.1 Palveluntarjoaja ei takaa palvelun virheetöntä ja keskeytymätöntä toimintaa. Palveluntarjoaja ei vastaa teknisten vikojen, tietojärjestelmä- tai tietoliikennehäiriöiden, haitallisten ohjelmistojen, huoltojen tai asennustöiden aiheuttamista katkoksista tai muusta vastaavasta häiriöstä tai virheestä eikä näistä mahdollisesti aiheutuvasta tiedon viivästymisestä, muuttumisesta tai katoamisesta.

5.2 Palveluntarjoaja ei myöskään vastaa virheistä, jotka johtuvat kolmannen osapuolen tarjoamien tietoliikenneyhteyksien tai muiden tietoliikenteeseen liittyvien palveluiden keskeytyksistä tai näissä palveluissa olevista virheistä. Palveluntarjoaja ei vastaa virheistä, jotka johtuvat siitä, että käyttäjä käyttää palvelua ohjeiden tai määräysten vastaisesti, eikä virheistä, jotka muuten ovat käyttäjän aiheuttamia.

5.3 Palveluntarjoaja ei ole velvollinen suorittamaan vahingonkorvausta eikä muita välillisiä tai välittömiä korvauksia tai hyvityksiä, jotka johtuvat edellä kohdissa 5.1 ja 5.2 mainituista häiriöistä tai virheistä.

6. PALVELUNTARJOAJAN VASTUU

Palvelutarjoaja ei vastaa välillisistä tai välittömistä vahingoista, jotka Asiakkaalle on aiheutunut Palvelun käytöstä tai sen johdosta, että tilausta ei ole otettu vastaan tai että Palvelua ei ole toimitettu sopimusehtojen mukaisesti.

7. PALVELUN TILAAMINEN

Tilaus sitoo Asiakasta, kun Palveluntarjoaja on sähköpostitse lähettänyt asiakkaalle palvelun rajoittamattoman käytön mahdollistavan aktivointikoodin.

8. TOIMITUS

Palvelun käytön mahdollistava aktivointikoodi toimitetaan asiakkaalle viimeistään 3 arkipäivän kuluttua siitä kun Asiakas on maksanut Palvelun rajoittamattomaan käyttöön oikeuttavan rekisteröintimaksun Palveluntarjoajan ilmoittamalle pankkitilille.

9. MAKSU

Palvelun käyttömaksu suoritetaan tilisiirtona Nordean tilille 157935-58485.

10. VOIMASSAOLO JA MUUTOKSET

10.1 Sopimus tulee Asiakkaan osalta voimaan, kun Asiakas on hyväksynyt sopimuksen ehdot ja rekisteröitynyt palvelun käyttäjäksi. Käyttäjä on hyväksynyt sopimuksen ehdot ja rekisteröitynyt käyttäjäksi, kun hän on lähettänyt Palveluntarjoajalle (lomakkeen tai sähköpostin välityksellä) palvelun laskeman rekisteröintikoodin. Sopimus tulee palveluntarjoajan osalta voimaan, kun palveluntarjoaja on hyväksynyt käyttäjän rekisteröitymisen. Rekisteröinti on voimassa sopimuksen voimassaoloajan.

Palveluntarjoajalla on oikeus milloin tahansa muuttaa palvelua, sen sisältöä ja saatavilla oloa sekä tämän sopimuksen ehtoja ilmoittamalla siitä Asiakkaalle sähköpostitse tai palvelun kotisivuilla. Muutokset tulevat voimaan välittömästi kuitenkin siten, että Asiakkaan tilauksiin sovelletaan aina tilaushetkellä voimassaolleita ehtoja.

Olen lukenut sopimusehdot ja hyväksyn ne:

Haluan sähköpostia uusista ohjelmaversioista ja mahdollisista ohjelmavioista sekä ohjeita niiden käsittelemiseksi:


Nimi:

Sähköpostiosoite:

Rekisteröintikoodi:


Täysi lisenssi (80 euroa; tai 60 euroa, jos olet ostanut aikaisemmin vuoden lisenssin)
Vuoden lisenssi (30 euroa)

Rekisteröintitiedot ovat luottamuksellisia eikä niitä luovuteta millekään kolmannelle osapuolelle. Sähköpostiosoitetta käytetään vain yllä mainittujen tiedoitteiden lähetykseen mikäli käyttäjä on antanut siihen luvan.